Pelitieto.net


Case: Verkkorahapelaaminen

Verkkoon siirtyvä ja digitalisoituva rahapelaaminen

© Jani Kinnunen, 2009

Rahapelit ovat oma tapauksensa pelien joukossa. Selkein eri rahapelejä yhdistävä asia on se, että näihin peleihin on liitetty rahapanos. Monessa muussa suhteessa eri rahapelit eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Rahapelejä voidaan tarkastella esimerkiksi sen suhteen, onko kyse puhtaista onnenpeleistä vai onko pelaajan taidoilla tai tiedoilla vaikutusta pelin lopputulokseen. Toisaalta myös rahapelin muoto vaikuttaa siihen, millaisessa ympäristössä sitä voidaan pelata.

Rahapelit ja uhkapelaaminen

Rahapelejä on pelattu kautta ihmiskunnan historian ja lähes yhtä kauan niihin on kohdistunut erilaisia kontrollitoimenpiteitä valtaapitävien taholta. Kontrolloinnin tarve on noussut siitä havainnosta, että rahapelien pelaamiseen liittyy erilaisia ongelmia (peliongelmista ja -haitoista löydät enemmän tietoa Pelihaitat-sivustolta). Osalle pelaajista rahapelaaminen voi muuttua suoranaiseksi uhkapelaamiseksi, jolloin on vaarana menettää peliin suurempia summia kuin mihin pelaajalla on varaa. Rajoittamalla pelaamisen mahdollisuuksia tai kieltämällä tietyt pelit kokonaan on historian eri vaiheissa pyritty suojelemaan niitä pelaajia, jotka eivät itse pysty pelaamistaan kontrolloimaan. Toisaalta rahapelien säätelyllä on myös tahdottu turvata pelien järjestämisestä kertyvien rahasummien kanavoiminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Suomen rahapelijärjestelmä

Suomessa rahapelien järjestämisen monopoli on jaettu kolmelle rahapeliyhteisölle, joita ovat Veikkaus, RAY ja Fintoto. Lisäksi Ahvenanmaalla rahapelejä järjestää yksinoikeudella Paf. Veikkaus saa järjestää yksinoikeudella raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaattipelien sekä kasinopelien järjestämiseen Suomessa. Fintoto järjestää yksinoikeudella raviradoilla pelattavia hevosurheilurahapelejä. Paf saa järjestää Ahvenanmaan maakunnassa kaikkia rahapelejä.

Lottokone (Kuva: Smile Audiovisual oy)

Lottokone (Kuva: Smile Audiovisual oy)

Suomen tapa jakaa eri rahapelit eri rahapeliyhteisöjen järjestettäväksi ei noudata suoranaisesti rahapelien ominaisuuksiin palautuvaa logiikkaa, vaan kyse on pikemminkin ajan kuluessa muotoutuneen järjestelmän hallinnollisesta legitimoimisesta. Jos tarkastellaan esimerkiksi loton ja raha-automaattipelin pelimekaniikkaa, on kummassakin tapauksessa kyse samasta asiasta eli sattumanvaraisesti arvotusta tuloksesta. Silti toista peliä saa Suomessa järjestää Veikkaus ja toista RAY. Eri rahapelien ja niiden mahdollistamien pelikokemusten ymmärtämiseksi on parempi unohtaa osin perusteettomat hallinnolliset jaot ja tarkastella pelejä pikemminkin niiden ominaisuuksien mukaan.

Raha-automaattipelejä (Kuvaaja Marko Hakala)

Raha-automaattipelejä (Kuvaaja Marko Hakala)

Onnenpeleihin liittyvät uskomukset

Rahapelejä voi karkeasti jaotella onnenpeleihin ja taitopeleihin. Onnenpeleissä pelin lopputulos on täysin sattumaan perustuva. Pelaajat eivät voi itse millään tavalla vaikuttaa pelin lopputulokseen. Sen määrittää ”onnetar” esimerkiksi lottokoneen tai raha-automaatin ominaisuudessa. Pelaajat voivat korkeintaan laskea todennäköisyyksiä omalle voitolleen ja sen perusteella arvioida, kannattaako riskinotto.

Vaikka puhtaissa onnenpeleissä pelaajilla ei olekaan mahdollisuuksia vaikuttaa pelin kulkuun tai lopputulokseen, saattavat pelaajat itse kuvitella toisin. Onnenpeleihin liittyy paljon erilaisia taikauskoon verrattavia toimintoja tai rituaaleja, joilla pelaajat kuvittelevat voivansa vaikuttaa peliin. Puhdas sattuma voidaan personoida ”onnettareksi”, johon pyritään vaikuttamaan eri tavoin. Lottorivi saatetaan esimerkiksi koostaa läheisten ihmisten syntymäpäivistä muodostuvista numeroista, minkä toivotaan vaikuttavan ”onnettaren” suosioon. Raha-automaatteja puolestaan saatetaan pelata painamalla pelin nappuloita aina tietyssä järjestyksessä, minkä toivotaan tuottavan onnea. Tällaisilla toimilla ei todellisuudessa ole kuitenkaan minkäänlaista vaikutusta pelin lopputuloksen määräytymiseen.

Lottokuponki (Kuvaaja Harri Vaskimo)

Lottokuponki (Kuvaaja Harri Vaskimo)

Rahapelin ja pelaajan välinen suhde

Rahapelejä tarkasteltaessa kannattaa erottaa toisistaan pelin lopputuloksen määrittävä tapahtuma ja rahapelin pelaajan omat toimet. Kaikessa rahapelaamisessa on viime kädessä kyse vedonlyönnistä eli panoksen asettamisesta jonkin tietyn lopputuloksen puolesta. Lopputuloksen määräävä tapahtuma voi vaihdella hyvinkin paljon rahapelistä toiseen. Kyse voi olla mistä tahansa tapahtumasta, jos vain voittava ja häviävä lopputulos on toisensa poissulkevasti määriteltävissä. Niinpä rahapelaaminen voi perustua esimerkiksi kolikonheittoon, mutta rahapelin lopputuloksen voi määrittää myös jonkin urheilukilpailun tai vaikkapa Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopputulos.

Pelaajien suhde rahapeliin riippuu osin siitä, kuinka lähellä sekä fyysisesti että ajallisesti rahapelin lopputuloksen määrittävä tapahtuma on heidän omaa pelaamistaan. Pelaajat voivat tarkkailla lopputuloksen määräytymistä sen välittömässä läheisyydessä, fyysisesti samassa tilassa rahapelaamiseen yksinomaisesti tarkoitetuissa pelipaikoissa, kuten kasinoissa tai muissa pelihalleissa. Esimerkiksi ruletissa pelaajat seuraavat hyvin lyhyen etäisyyden päästä, mihin kohtaan kuula lopulta pysähtyy. Heidän oma toimintansa (panostaminen tietylle numerolle) ja pelin lopputuloksen määräävä toiminta (kuulan pysähtyminen tietyn numeron päälle) tapahtuvat samassa tilassa ja hyvin lyhyen aikavälin sisällä. Pelaajat eivät kuitenkaan voi mitenkään vaikuttaa pyörivään kuulaan, vaan he voivat panoksen asettamisen jälkeen vain jännittää, minkä numeron päälle kuula pysähtyy.

Rulettipöytä ja pelimerkkejä (Kuvaaja Ville Juurikkala)

Rulettipöytä ja pelimerkkejä (Kuvaaja Ville Juurikkala)

Lopputuloksen ratkeamisen jännittäminen on osa rahapelaajan pelikokemusta, vaikka pelin lopputuloksen määrittävä tapahtuma ja rahapelin pelaaminen voivat olla kaukana ajallisesti toisistaan. Lotto- tai vedonlyöntikuponki täytetään selkeästi ennen kuin lottopallot arvotaan tai vedonlyönnin kohteena oleva urheilutapahtuma ratkeaa. Rahapelin pelaajat eivät pelatessaan myöskään ole yleensä samassa tilassa, missä lopputulos määräytyy. He voivat kuitenkin monesti seurata sitä eri medioiden kautta, kuten lottoarvontaa televisiosta tai jalkapallo-ottelun tilannetta teksti-tv:stä. Lottoarvonnan seuraaminen ei liene erityisen mielenkiintoista tai jännittävää sille, joka ei itse ole peliin osallistunut. Urheilukilpailun seuraaminen voi puolestaan olla monelle mielenkiintoista itsessään, mutta lyömällä vetoa toisen joukkueen puolesta jotkut pelaajat saavat lisäjännitystä ottelun seuraamiseen, tapahtuipa se sitten katsomossa tai median välityksellä.

Varsinkin kun lopputuloksen ratkeamista seurataan etäisyyden päästä, ei rahapelin pelaajilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa lopputuloksen määräytymiseen. Tietyissä peleissä, kuten urheiluvedonlyönneissä, pelaajat voivat kuitenkin tiedoillaan ja taidoillaan yrittää vähentää sattuman vaikutusta. Eri lähteistä kerätyn informaation perusteella pelaajat voivat arvioida, kuinka vedonlyönnin kohteena olevassa tapahtumassa tulee käymään. Mitä enemmän ja mitä luotettavampaa informaatiota vedonlyöjällä on käytössään, sitä todennäköisempää on oikean lopputuloksen ennustaminen. Kokonaan sattumaa ei kuitenkaan näinkään pystytä eliminoimaan.

Taito ja verkkorahapelaaminen

Internetin aikakaudella rahapelaajien ja pelin välinen suhde on osin muuttunut. Netin välityksellä voidaan pelata perinteisiä rahapelejä, olivatpa ne kasinopelejä tai vedonlyönti- tai veikkauspelejä. Lisäksi netti on mahdollistanut kokonaan uudenlaisten rahapelien synnyn. Kun perinteisiä rahapelejä pelataan yleensä netin välitykselläkin pelinjärjestäjää vastaan, uudenlaisia rahapelaamisen muotoja määrittää se, että niissä pelaajat pelaavat toisiaan vastaan ja pelinjärjestäjä ottaa pienen palkkion itselleen pelattavana olevasta potista. Viimevuosien näkyvin esimerkki tällaisesta rahapelaamisen muodosta on nettipokeri, mutta myös muita uudenlaisia taitoon perustuvia verkkorahapelejä on tullut markkinoille.

Pokeri kasinossa pelattavana pöytäpelinä (Kuvaaja Ville Juurikkala)

Pokeri kasinossa pelattavana pöytäpelinä (Kuvaaja Ville Juurikkala)

Toisia pelaajia vastaan netin välityksellä pelattavat rahapelit perustuvat osin pelaajien taitoon. Tästä syystä pelin ja pelaajan suhde on erilainen kuin puhtaissa onnenpeleissä. Pelaajat voivat omilla toimillaan vaikuttaa pelin kulkuun ja lopputuloksen määräytymiseen. Yksittäisessä pelissä sattuman osuus voi olla suurikin, jolloin aloitteleva pelaaja voi voittaa itseään taitavamman. Pelaamisen jatkuessa pitempään voi taitavampi pelaaja kuitenkin vaikuttaa pelin kulkuun siten, että sattuman osuus lopputuloksen määräytymisessä pienenee.

Koska taitoon perustuvat muita vastaan pelattavat rahapelit edellyttävät vastapelaajien löytymistä, on niiden suosio kasvanut vasta netin aikakaudella. Pelaajien fyysinen sijainti tai vuorokaudenaika ei ole este pelaamiselle netissä. Koska samaan pelipaikkaan on pääsy ympäri maapallon, voi pelaajien kokonaismäärä ja samalla pelattavana oleva potti kasvaa todella suureksi, mikä edelleen houkuttaa mukaan uusia pelaajia.

Netti on hämärtänyt rajaa perinteisten rahapelien ja digitaalisten viihdepelien välillä. Periaatteessa mihin tahansa peliin voi teknisesti liittää rahapanoksen, jos niin halutaan, ja netissä tätä mahdollisuutta on päästy toteuttamaan entistä helpommin. Aivan viime aikoina nettiin on perustettu ns. skill gaming -sivustoja, joilla voi pelata muista yhteyksistä tuttuja pelejä rahapanoksesta (ns. kasuaalipeleistä tarkemmin Ajanvietepelit-luvussa). Näillä taitopelisivustoilla voi kilpailla muita pelaajia vastaan esimerkiksi pasianssista tai Tetriksestä muokattujen pelien parissa. Pelaajat voivat rahapanoksella haastaa muita pelaajia kaksintaisteluun tai osallistua rahasta pelattaviin turnauksiin. Korkeimmat pisteet saanut pelaaja voittaa potin, josta pelinjärjestäjä ottaa pienen palkkion itselleen. Koska ainakin pelinjärjestäjät pitävät tällaisia pelejä selkeästi taitopeleinä, ei niitä toistaiseksi ole kielletty esimerkiksi Suomessa. Esimerkiksi Topkani-sivuston kautta on mahdollista päästä pelaamaan tällaisia pelejä rahasta.

Lisätietoa

Tehtäviä

  • Mene Veikkauksen nettisivuille ja tarkastele, mitä rahapelejä Veikkaus tarjoaa. Mitkä peleistä ovat puhtaita onnenpelejä? Voiko pelaaja itse vaikuttaa jonkin pelin lopputuloksen ratkeamiseen?
  • Veikkauksen nettisivuilla voi kokeilla ilmaiseksi erilaisia nettiarpoja. Kokeile joitain niistä ja pohdi, millaisia yhtymäkohtia niillä on sellaisiin digitaalisiin peleihin, joita ei pelata rahasta.
  • Veikkauksen nettiarvat ovat puhtaita onnenpelejä, eli pelin lopputulos arvotaan sillä hetkellä, kun arpa ostetaan. Koetko pelatessasi näitä arpoja, että sinun omilla toimilla on vaikutusta pelin lopputulokseen?
  • Ray:n Pelaamo-palvelussa voi kokeilla Ray:n tarjoamia rahapelejä ilmaiseksi. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä sekä täysi-ikäisyyttä. Jos kokeilet näitä pelejä, voit miettiä samoja kysymyksiä kuin Veikkauksen pelienkin kohdalla: Onko kyseessä onnenpeli vai voiko pelaaja itse vaikuttaa pelin lopputulokseen omilla taidoillaan? Vaikka kyseessä olisi puhdas onnenpeli, tuleeko pelatessa sellainen tunne, että voisit omilla teoillasi vaikuttaa pelin kulkuun ja lopputulokseen?
  • Jos olet joskus pelannut jotain nyt ilmaiseksi kokeilemaasi peliä oikeasta rahasta, voit miettiä, mikä merkitys rahapanoksella on pelikokemukselle. Voisitko kuvitella pelaavasi Veikkauksen tai Ray:n pelejä ilman rahapanosta viihdepelien tapaan?
  • Mene Topkani-sivustolle ja tarkastele millaisia pelejä siellä on tarjolla. Kuinka nämä pelit eroavat ns. perinteisistä rahapeleistä, vaikka näihinkin peleihin on mahdollista liittää rahapanos?
  • Nettipokeri on viime vuosina ollut erittäin paljon esillä. Googlaamalla ”on-line poker” saat lukuisia linkkejä eri pelinjärjestäjien sivustoille. Millä tavoin sinua pyritään houkuttelemaan mukaan pelaamaan näillä sivustoilla?
  • Pohdi, milloin viihteellinen rahapelaaminen muuttuu uhkapelaamiseksi.
  • Pohdi, miksi rahapelaamista pyritään rajoittamaan ja kuinka kansalliset rajoitukset toimivat internetin aikakaudella.
Advertisement

Jätä kommentti so far
Jätä kommenttiVastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.%d bloggaajaa tykkää tästä: